ls de ontwerpfase in grote lijnen afgerond, dan staan in principe de tussen u en Bouwer Totaal gemaakte afspraken op tekening.
Dit is het moment om met de aanleg te starten.

Mocht u tijdens de aanleg nog een toevoeging of verandering willen doorvoeren dan is dit altijd mogelijk.
Wij blijven openstaan voor uw ideeën!

Omdat het Altijd beter kan !!