Om op termijn van uw tuin te kunnen blijven genieten is het noodzakelijk deze goed en kundig te onderhouden.
Ook hiervoor kunt u een beroep op
Bouwer Totaal doen.

Uiteraard bespreken wij met u welke werkzaamheden u uit handen wilt geven en over welk periode.
Bouwer Totaal verzorgd niet alleen het onderhoud van u tuin maar ook alle daarbij behorende facetten zoals:

- tuinverlichting - sproeiers - tuin/parkmeubilair - schuttingen - vijvers en daarbij behorend filters en pompen - bestrating etc.

Omdat het Altijd beter kan !!